Popular Techno Pattern

Techno
160 BPM
power
2061

Tayda121

tayda121
741

koenmakesmusic
basic techno drum pattern
koenmakesmusic
445

Techno
80 BPM
power
18