Popular Techno Pattern

P

Techno
160 BPM
Power

Tayda121

tayda121

koenmakesmusic
basic techno drum pattern
koenmakesmusic

P

Techno
80 BPM
Power

P

Techno
180 BPM
Power