Popular Techno Pattern

Techno
160 BPM
power
2386

Tayda121

tayda121
930

koenmakesmusic
basic techno drum pattern
koenmakesmusic
778

Techno
80 BPM
power
318