Popular Techno Pattern

Techno
160 BPM
power
2262

Tayda121

tayda121
860

koenmakesmusic
basic techno drum pattern
koenmakesmusic
679

Techno
80 BPM
power
229